Pwy ydym ni

Sut daethom i fodolaeth

Cychwynnodd hyn oll yn 2012 gan ddwy fenyw ar draws bwrdd y gegin, fel menter wirfoddol. Ar hyd y ffordd, cynhaliwyd ymchwil, trefnwyd digwyddiadau, cynhaliwyd ymgyrchoedd i ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, a chychwynnwyd cyflwyno hyfforddiant ac ymgynghoriaeth. Derbyniwyd cyllid y Gronfa Loteri Fawr (2016-2019), oedd yn golygu y gallwn sefydlu fel Rhwydwaith ffurfiol gyda’r seilwaith cysylltiedig. Bellach, sefydliad annibynnol dielw ydym, sy’n cefnogi nifer gynyddol o aelodau, ac yn gweithio ar y cyd i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus.

Pwy ydym ni: aelodau’r Rhwydwaith!

Dros 600 o aelodau ar draws pob sector ac ar draws Cymru gyfan (a rhai o bellach i ffwrdd!), sy’n cyfuno i hybu agenda cydgynhyrchu. Chwiliwch am bobl debyg ichi ac ymunwch â’r Rhwydwaith er mwyn cysylltu ag aelodau eraill.

Pwy ydym ni: noddwyr y Rhwydwaith

Edgar Cahn 2

Yr Athro Edgar Cahn

Athro enwog o’r America ym maes y gyfraith, sylfaenydd bancio amser ac awdur “No More Throwaway People: The Coproduction Imperative”.

Ruth Dineen

Ruth Dineen

Cyd-sylfaenydd y Rhwydwaith, sy’n gyfrifol am gychwyn yr holl beth! Heb Ruth, ni fyddem yn bodoli. Unigolyn hynod frwdfrydig dros rym dinasyddion a chydgynhyrchu.

David_Robinson_orig (2) (1)

David Robinson (OBE)

Sy’n enwog ym maes atal a gweithredu cymdeithasol. Dyn gwybodus a charedig! Ar hyn o bryd mae’n datblygu Fframwaith ar gyfer Dylunio a Seilir ar Gysylltiadau.

Pwy ydym ni: y bwrdd cyfarwyddwyr

Rydym yn rhoi ein hamser ar sail wirfoddol er mwyn cynnal seilwaith y gymuned ymarfer. Rydym yn cefnogi aelodau’r Rhwydwaith, yn cydlynu digwyddiadau ac yn dosbarthu’r cylchlythyr ac yn meithrin cysylltiadau gyda sefydliadau partner cefnogol. I gysylltu â ni: helo@copronet.wales

Rick Wilson
Rick Wilson
Grant Duncan
Kelvin Jones
Kelvin Jones
Lisa Banks
Noreen Blanluet
Noreen Blanluet
Rachel Wolfendale
Rachel Wolfendale
For WCVA:
Sara Sellek
Sara Sellek

Pwy ydym ni: Cydweithfa Cydgynhyrchu

Ymgynghorwyr, hwyluswyr, hyfforddwyr a siaradwyr ydym, sy’n meddu ar sgiliau arbenigol ym maes cydgynhyrchu. Byddwn yn gweithio – gyda’n gilydd yn aml – dan ymbarél Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, i gyflenwi prosiectau ymgynghorol, sesiynau hyfforddi, gweithdai ac anerchiadau. Cysylltwch er mwyn dysgu mwy a chydweithio gyda ni!  team@copronet.wales

Noreen Blanluet
Noreen Blanluet

Ymgynghori, hyfforddi. Hyfforddi’r hyfforddwr.
Hwyluso, anerchiadau. 

Mike Corcoran
Mike Corcoran

Ymgynghori, hyfforddi.
Arbenigwr ym maes gwerthuso.

Leah Lockhart
Leah Lockhart

Ymgynghori, hyfforddi. Hwyluso, ymgysylltu â’r gymuned. Ymchwil.

Ruth Dineen
Ruth Dineen

Ymgynghori, hyfforddi.
Hwyluso, anerchiadau. Polisi.

Rachel Wolfendale
Rachel Wolfendale

Rheoli prosiectau. Hwyluso, hyfforddi.
Rheoli cymunedau.

Dave Horton
Dave Horton

Hyfforddi. Anerchiadau. Polisi.
Datblygu cymunedol.

Alain Thomas
Alain Thomas

Hyfforddi, datblygu rhaglenni.
Arbenigo ym maes gwerthuso.

Suzanne Dempsey Sawin
Suzanne Dempsey Sawin

Rheoli prosiectau / digwyddiadau. Ymchwil. Ymatebion cydweithredol ym maes y celfyddydau a’r creadigol.

Lucy England

Cyfryngau cymdeithasol.
Cyfathrebu digidol.

Eva Trier
Eva Trier

Ymgynghori, hwyluso.
Ymchwil, gwerthusiad. Polisi.

Ian Graham
Ian Graham

Hwyluso, hyfforddi.
Ymgynghori. Anerchiadau.

Robyn Lovelock

Ymgynghori, arbenigo ym maes gwerthuso. Rheoli rhaglenni. Polisi.

Sharon Dale
Sharon Dale

Hwyluso, hyfforddi.

Rosa Robinson
Rosa Robinson

Ymgynghori, hwyluso. Ymchwil.
Ymgysylltu â’r gymuned.

Chi?

Cysylltwch:
team@copronet.wales