Pwy ydym ni

Sut daethom i fodolaeth

Cychwynnodd hyn oll yn 2012 gan ddwy fenyw ar draws bwrdd y gegin, fel menter wirfoddol. Ar hyd y ffordd, cynhaliwyd ymchwil, trefnwyd digwyddiadau, cynhaliwyd ymgyrchoedd i ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, a chychwynnwyd cyflwyno hyfforddiant ac ymgynghoriaeth. Derbyniwyd cyllid y Gronfa Loteri Fawr (2016-2019), oedd yn golygu y gallwn sefydlu fel Rhwydwaith ffurfiol gyda’r seilwaith cysylltiedig. Bellach, sefydliad annibynnol dielw ydym, sy’n cefnogi nifer gynyddol o aelodau, ac yn gweithio ar y cyd i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus.

Pwy ydym ni: aelodau’r Rhwydwaith!

Dros 600 o aelodau ar draws pob sector ac ar draws Cymru gyfan (a rhai o bellach i ffwrdd!), sy’n cyfuno i hybu agenda cydgynhyrchu. Chwiliwch am bobl debyg ichi ac ymunwch â’r Rhwydwaith er mwyn cysylltu ag aelodau eraill.

Pwy ydym ni: noddwyr y Rhwydwaith

Edgar Cahn 2

Yr Athro Edgar Cahn

Athro enwog o’r America ym maes y gyfraith, sylfaenydd bancio amser ac awdur “No More Throwaway People: The Coproduction Imperative”.

Ruth Dineen

Ruth Dineen

Cyd-sylfaenydd y Rhwydwaith, sy’n gyfrifol am gychwyn yr holl beth! Heb Ruth, ni fyddem yn bodoli. Unigolyn hynod frwdfrydig dros rym dinasyddion a chydgynhyrchu.

David_Robinson_orig (2) (1)

David Robinson (OBE)

Sy’n enwog ym maes atal a gweithredu cymdeithasol. Dyn gwybodus a charedig! Ar hyn o bryd mae’n datblygu Fframwaith ar gyfer Dylunio a Seilir ar Gysylltiadau.

Pwy ydym ni: y tîm craidd​

Rydym yn cefnogi aelodau’r Rhwydwaith, yn cydlynu digwyddiadau, yn cysylltu â sefydliadau partner cefnogol, ac yn helpu tyfu aelodaeth y rhwydwaith, o ran capasiti, ac fel llais ar y cyd.

Noreen Blanluet
Cyfarwyddwr
07877 038 084
[email protected]
Rachel Wolfendale
Cydlynydd
(rhan amser/mamolaeth)
[email protected]

Pwy ydym ni: the Co-pro Collective!

We are consultants, facilitators, trainers and speakers, with specialist co-production related skillsets. We work – often together – under the Co-production Network for Wales umbrella, to deliver consultancy projects, training sessions, workshops, and keynotes. Get in touch to find out more and to work with us! [email protected]

Noreen Blanluet

Consultancy, training. Train the trainer.
Facilitation, speaking.
 

Mike Corcoran

Consultancy, training.
Evaluation specialist.

Rosa Robinson

Consultancy, facilitation.
Community engagement.

Ruth Dineen

Consultancy, training.
Facilitation, speaking. Policy.

Rachel Wolfendale

Project management. 
Community management.

Dave Horton

Training. Speaking. Policy.
Community development.

Alain Thomas

Training, programme development.
Evaluation specialist.

Suzanne Dempsey Sawin

Project management. Research.
Art and creative responses.

Lucy England

Social media.
Digital communications.

You?

Get in touch:
[email protected]