Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cyfarwyddyd ‘Gwella Bywydau, Gwella Arfer’

March 5 @ 9:00 am - 4:00 pm

Free

Digwyddiad lansio: 5 Mawrth, Park Inn Canol Dinas Caerdydd

Dros y deunaw mis diwethaf, mae’r sector anableddau dysgu wedi dod ynghyd i ddatblygu dogfen sy’n cynnig fframwaith a chanllaw i helpu yn y gwaith o lywio a gwella comisiynu.
Bydd y ddogfen yn cael ei lansio ar 5 Mawrth, gyda sesiynau rhyngweithiol i ddod â’r ddogfen yn fyw a’i rhannu’n gamau pendant y gallwn ni fel sector eu cymryd.
Digwyddiad rhad ac am ddim yw hwn, ac mae’n gyfle gwych i fod yn bresennol ar ddechrau rhywbeth all chwyldroi ein gwasanaethau a rhoi cyfle i’r rhai rydym yn eu helpu i fod wrth galon y gofal a’r gefnogaeth a roddir iddynt.

Nodau:

  • Ceisio cael ymrwymiad i newid arferion comisiynu
  • Sicrhau bod teuluoedd a defnyddwyr gwasanaethau wrth galon y broses
  • Dylanwadu ar arferion comisiynu i ganolbwyntio ar ‘fywyd da’
  • Defnyddio enghreifftiau o arfer da i ddylanwadu ar newid
  • Nodi cyfleoedd i sicrhau bod gweithredu’n gost-effeithiol a rhoi gwerth am arian yn bosibl ochr yn ochr â dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Cymorth Cymru, Anabledd Dysgu Cymru, acYmgynghoriaeth Annibynnol  Gofal Cymdiethasol Garland gyda chymorth ariannol ganFwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru.

Archebwch ar-lein

Organiser

Cymorth Cymru
Phone:
029 2055 3687
Email:
enquiries@cymorthcymru.org.uk
Website:
http://www.cymorthcymru.org.uk/

Venue

Park Inn, Cardiff City Centre
Mary Ann Street
Cardiff, Wales CF10 2JH United Kingdom
+ Google Map

 

Do you have an event of your own that you want to tell the co-production community about? Submit the details so we can display it on the calendar and spread the word through the newsletter. Click here for the event details form.