Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

CANCELLED / Public service pioneers: Tools for change and how to use them

March 23 @ 9:00 am - 4:00 pm

Free

Do you work in, research or design public services?
Are you interested in new mindsets, ways of managing and measuring value in public services?
Are you interested in how others across the UK are experimenting and how you could too? 
Please join us for our new event:

Public service pioneers: Tools for change and how to use them

On Monday 23rd March 2020, Y Lab, together with Centre for Public Impact and Cultural Participation Research Network based at WISERD, will bring together bold keynotes, hands-on learning sessions, opportunities to connect with others as well as funders, and installations to equip you with new ideas. 

We’ve been working with people in Wales and across the UK to bring you this exciting event and are really looking forward to holding this inaugural event in Cardiff. We hope you can join us!

Please hold Monday 23rd March in your calendars and join us at Wales Millennium Centre.

Date: 23rd March 2020
Time: 9am – 4pm with a drinks reception to follow
Venue: Wales Millennium Centre, Cardiff Bay
Cost: Free

Full invitation with our line-up of keynotes and facilitated sessions to follow in early 2020. 
Register your interest

————————-

Ydych chi’n gweithio ym maes gwasanaethau cyhoeddus, yn eu dylunio neu’n ymchwilio iddyn nhw?
A oes diddordeb gennych chi mewn ffyrdd newydd o feddwl am wasanaethau cyhoeddus, dulliau rheoli a sut i fesur eu gwerth?
A oes diddordeb gennych chi mewn sut mae pobl eraill ar draws y DU yn arbrofi, a sut gallech chithau hefyd?
Ymunwch â ni yn ein digwyddiad newydd:

Arloeswyr gwasanaethau cyhoeddus: Dulliau cyflwyno newid a sut i’w defnyddio

Ddydd Llun 23 Mawrth 2020, bydd Y Lab, ynghyd â’r Ganolfan Effaith Gyhoeddus a’r Rhwydwaith Ymchwil Cyfranogiad Diwylliannol yn WISERD, yn croesawu siaradwyr beiddgar, ac yn cyflwyno sesiynau dysgu ymarferol, cyfleoedd i gysylltu â phobl eraill a chyllidwyr, a gosodiadau i roi syniadau newydd i chi.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda phobl yng Nghymru ac ar draws y DU i gyflwyno’r digwyddiad cyffrous hwn i chi, ac rydym wir yn edrych ymlaen at gynnal y digwyddiad agoriadol hwn yng Nghaerdydd. Gobeithio y gallwch ymuno â ni!

Nodwch ddydd Llun 23 Mawrth yn eich calendrau ac ymunwch â ni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Dyddiad: 23 Mawrth 2020
Amser: 9am – 4pm gyda derbyniad diodydd i ddilyn
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd
Cost: Rhad ac am ddim

Gwahoddiad llawn gyda’n rhestr o siaradwyr a sesiynau a hwylusir i ddilyn ar ddechrau 2020.
Cofrestrwcheich diddordeb

Details

Date:
March 23
Time:
9:00 am - 4:00 pm
Cost:
Free
Website:
https://www.surveygizmo.com/s3/5379004/Public-service-pioneers-event-Register-your-interest

Organiser

Y Lab
Website:
https://ylab.wales/

Venue

Wales Millennium Centre, Cardiff
Bute Place
Cardiff, CF10 5AL
+ Google Map
Website:
https://www.wmc.org.uk/

Is there an event you want to tell the co-production community about? Click here for the event details form.