Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig | Llanrwst

July 18

Free

Swyddfa Archwilio Cymru – Cyfnewidfa Arfer Da

Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

18 o Orffennaf 2019 | 9yb

Bydd y seminar hwn yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad ar ‘Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig’. Yn yr adroddiad hwn bu i ni nodi bod 9 awdurdod yn rhai gwledig, 11 yn rhai rhannol-wledig/trefol a 2 yn rhai trefol.

Y realiti yw bod darparu gwasanaethau cyhoeddus teg a chyfiawn a chynnal darpariaeth arbenigol mewn ardaloedd gwledig yn heriol oherwydd nifer o resymau gan gynnwys;

 • Daearyddiaeth
 • Pellter
 • Cost
 • Hyfywedd.

Gall colli hanfodion cymunedau gwledig megis banciau, ysgolion, a swyddfeydd post a mynediad gwael at isadeiledd allweddol megis trafnidiaeth gyhoeddus a band llydan cyflym iawn gymhlethu’r her o gynnal gwasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig.

Mae’r seminar wedi’i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi’i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y syniadau a’r ymagweddau a rennir yn y seminar hwn gael eu haddasu i gyd-fynd ag ystod eang o wasanaethau.

Mae’r digwyddiad hwn yn unigryw o ran ei berthnasedd i’r holl wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru gan gynnwys:

 • Awdurdodau lleol
 • Iechyd
 • Yr Heddlu
 • Awdurdodau tân
 • Cyrff y trydydd sector
 • Cymdeithasau eiddo
 • Grwpiau cymunedol
 • Cyrff gwirfoddol
 • Elusennau
 • Mentrau cymdeithasol 

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch [email protected].

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi’ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Organiser

WAO Good Practice Exchange
Website:
http://audit.wales

Venue

Glasdir
Plas yn Dre
Llanwrst, LL26 0DF
+ Google Map
Phone:
01492 640640
Website:
http://glasdir.com/

 

Do you have an event of your own that you want to tell the co-production community about? Submit the details so we can display it on the calendar and spread the word through the newsletter. Click here for the event details form.