Cofrestru i dderbyn y Cylchlythyr

Byddwn yn dosbarthu cylchlythyr misol, llawn gwybodaeth a diweddariadau ar gydgynhyrchu.

(Os hoffech rannu digwyddiadau, straeon neu bethau diddorol eraill gyda gweddill y gymuned cydgynhyrchu, gyrrwch y manylion atom! helo@copronet.wales)

Trwy gofrestru isod, rydych yn cadarnhau eich bod yn 16 oed neu’n hŷn. Byddwn ond yn defnyddio’ch cyfeiriad ebost i anfon cylchlythyrau misol atoch, ynghyd â hysbysiad am ddigwyddiad  o dro i dro (os nad yw’n gallu aros tan y rhifyn nesaf!). Gellir datdanysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio’r ddolen ar waelod neges ebost.

Nodwch: mae’r ffurflen isod yn “plug-in” o MadMimi, ac felly ddim ar gael yn Gymraeg.

 

Tanysgrifio i’r cylchlythyr misol:

 

Rydym yn cymryd gofal da o’ch data.
Gallwch ddarganfod mwy yn ein polisi preifatrwydd.